Audi Vägassistans

Efter genomförd Audi Basservice för Audi-bilar av modellår 1986 till 2008 ingår ett års Audi Vägassistans. Audi Vägassistans omfattar kostnadsfri bärnings- eller starthjälp, dygnet runt om du skulle råka ut för ett driftstopp med din Audi. Ring journummer 077-111 15 12 så får du den hjälp du behöver.

Detta ingår i Audi Vägassistans

Efter genomförd Basservice gäller inte Mobilitetsgaranti utan istället Vägassistans. Vägassistans gäller i 1 år fr.o.m. utskriftsdatumet på servicefakturan (datumet då service är utförd och betald) med följande villkor: 

• Vägassistans är bunden till bilen och kan ej överlåtas till annan bil. Däremot följer Vägassistans med vid försäljning av bilen. Vägassistans gäller endast i Sverige. Försäkringsbeviset måste uppvisas för att Vägassistansen ska vara giltig.

• Vägassistans gäller endast för bärgning av fordon eller ev. starthjälp om fordonet fått driftstopp. Som driftstopp räknas även fall då fordonets nyckel förlorats, blivit obrukbar eller är inlåst i fordonet. Assistans vid punktering omfattas också av Vägassistans.

• Däremot omfattar Vägassistans inte bärgning i samband med trafikolycka, singelolycka, skadegörelse, stöld-/inbrottsförsök, glasskador eller liknande.

• Ersättning lämnas för skälig bärgningskostnad till närmaste märkesverkstad som kan reparera fordonet. 

• Ingen självrisk tas ut.

Detta ingår inte i Audi Vägassistans:

Audi Vägassistans gäller inte:

  • om fordonet använts trots körförbud
  • om driftstoppet orsakats av brist på drivmedel eller av uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel och underhåll
  • merkostnader avseende transporterat gods

I händelse av ett driftstopp

Anmäl skadan och ring bärgning på jourtelefon 077-11 11 512. Försäkringsnumret och bilens registreringsnummer ska anges vid samtalet. Försäkringsbeviset ska visas upp för bärgaren för att Vägassistans ska vara giltig.